Pozostałe

Powierzchnia całkowitej zabudowy oraz jej wskaźnik