Podatek od nieruchomości w 2020 roku

Początek nowego roku oznacza wiele zmian. Między innymi należy się zmierzyć się z wyższym podatkiem od nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, jego wysokość ustalana jest przez radę gminy. Dlaczego właściciele mieszkań i domów po nowym roku muszą płacić wyższy podatek?

Skąd wyższy podatek od nieruchomości?

Jest to efekt inflacji, która w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 1.8%. O tę kwotę wzrosły również stawki podatków i opłat lokalnych w 2020 roku. Wskaźnik inflacji, który został opublikowany przez GUS, jest niezbędnym elementem do wyliczenia stawek maksymalnego podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatkowi temu podlegają nieruchomości lub obiekty budowlana, tj. grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami.

Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli czy budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została ukończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku, lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Nowe stawki podatków

Nowe stawki podatku od nieruchomości będą wyższe. Częstochowskie biuro nieruchomości Centrum Nieruchomości i Finansów CNiF podaje, że stawka podatkowa od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,95 zł za m2 (w 2019r. – 0,92 zł); od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,50 zł za m2 ( w 2019r. – 0,49 zł); podatek od budynków mieszkalnych – 0,81 zł za m2; stawka podatkowa dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,90 zł za m2; stawka dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł za m2; stawka dla budynków pozostałych – 8,05 zł za m2.

Deklaracja na podatek od nieruchomości – jak i gdzie złożyć dokumenty?

Podatnicy deklarację powinni skierować do prezydenta miasta (burmistrza lub wójta) – odpowiednio do miejsca położenia przedmiotów opodatkowania. Wszystkie wzory niezbędnych formularzy określona są przez rozporządzenie Ministra Finansów.

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Wtedy osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

Składanie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustaw o podatkach i opłatach lokalnych.

Kiedy zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatki od nieruchomości muszą zapłacić:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
  • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy zapłacić go jednorazowo w terminie pierwszej raty. Opłatę można uiścić poprzez przelew bankowy na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. W przypadku osób fizycznych podatek może być również pobrany w drodze inkasa.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 votes
Ocena artykułu:

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Poprzedni artykuł

Czy można zapobiec stresowi w miejscu pracy?

Następny artykuł

Dlaczego warto zainwestować w droższy zegarek?

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments