Czym jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem i kiedy trzeba go wystawić?

Gdy w zakładzie pracy pojawia się ryzyko zagrożenia wybuchem, konieczne jest spełnianie odpowiednich wymogów zgodnie z przepisami BHP.

Zagrożenie wybuchem w zakładzie pracy jest zagrożeniem wymagającym szczególnego traktowania. Może pojawić się ono na różnych stanowiskach pracy, na których pracuje się z materiałami wybuchowymi lub też w atmosferach wybuchowych. W takim przypadku przepisy BHP wymagają przygotowania odpowiedniej dokumentacji – to także dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Czym dokładnie jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem – DZPW? Jaki zastosowanie posiada tego typu dokument? Jakie informacje można w nim znaleźć? W końcu, kto może przygotować dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Zagrożenie wybuchem w zakładzie pracy

Zagrożenie wybuchem może być w tym przypadku wywołane przez obecność różnego rodzaju czynników niebezpiecznych, na przykład cieczy, pyłów, par czy gazów, które mogą ulec zapaleniu w odpowiednich warunkach, czyli przy zaistnieniu czynnika wywołującego wybuch.

Z zagrożeniem wybuchem można spotkać się w wielu branżach, w tym między innymi w przemyśle energetycznym, chemicznym, spożywczym czy drzewnym.

Jeśli w zakładzie pracy istnieje zagrożenie wybuchem, w takim przypadku pracodawca musi przestrzegać wtedy restrykcyjnie przepisów BHP. Jednym ze stawianych mu wymogów jest prowadzenie właściwej dokumentacji, do której zalicza się wspomniany już dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – DZPW – co to jest?

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, w skrócie określany także jako DZPW, jest rodzajem dokumentu, który musi być przygotowany przez każdy zakład pracy, na terenie którego istnieje ryzyko zagrożenia wybuchem.

DZPW jest najważniejszym dokumentem używanym w zakładach pracy, w których pojawia się zagrożenie wybuchem według dyrektywy ATEX Users.

Główną podstawą prawną jest tutaj Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.).

Jak powinien wyglądać dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Przepisy prawa określają, jakie elementy powinien zawierać właściwie wypełniony dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

W dokumencie tego rodzaju powinny znaleźć się poniższe dane:

  • dane o środkach ochronnych mających zminimalizować ryzyko pojawienia się wybuchu
  • informacje o wykazie przestrzeni zagrożenia wybuchowego, w tym także z podziałem na odpowiednie strefy zagrożenia
  • oświadczenie pracodawcy, które dotyczy urządzeń ostrzegawczych i oceny ryzyka na stanowiskach pracy, na których istnieje ryzyko zagrożenia wybuchem
  • terminy prowadzenia przeglądów środków ochronnych

W przypadku, gdy zmianie ulegnie organizacja pracy czy też urządzenia używane podczas pracy w strefach zagrożenia wybuchem, wówczas dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi być odpowiednio zaktualizowany.

Jak przygotować dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Przedsiębiorca, który musi przygotować stosowny dokument zabezpieczenia przed wybuchem, może zlecić jego wykonanie specjalistycznym biurom BHP, które zajmują się świadczeniem tego typu usług dla swoich klientów.

Zewnętrzne firmy prowadzące obsługę BHP mogą zapewnić swoim klientom dostęp do pełnej gamy czynności, dzięki którym zakłada pracy może działać zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach ich obsługi można zlecić także przygotowanie prawidłowego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, który będzie zawierał wszystkie odpowiednie elementy.

Firmy świadczące usługi BHP, mogą zaoferować swoim klientom:

  • przygotowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, w tym także stref zagrożenia wybuchem w zakładzie pracy
  • aktualizowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, w tym także stref zagrożenia wybuchem w przypadku pojawienia się zmian w organizacji pracy, nowych urządzeń stosowanych w zakładzie pracy

Artykuł powstał we współpracy z firmą KONNER z Krakowa.

Poprzedni artykuł

Meble na wymiar – nie tylko do kuchni!

Następny artykuł

Nowoczesne toalety przenośne – co oferują wypożyczalnie?

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.