Czy wiata drewniana na samochód jest budynkiem czy budowlą?

Definicja wiaty garażowej według prawa

Przepisy prawa ściśle nie regulują definicji drewnianej wiaty garażowej. Zwykle poprzez wiatę, rozumie się określone pomieszczenie, które przeznaczone jest do postoju pojazdów. Wiata garażowa jest otwartą konstrukcją i nie posiada ścian zewnętrznych. Według Polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych, drewniana wiata garażowa jest szczególnym rodzajem budynku naziemnego.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2016, wiata może być określana jako budowla, ale także jako obiekt małej architektury. Natomiast wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2015 określa definicję obiektu małej architektury twierdząc, że jest to niewielki, obiekt użytkowy.

Zatem wiata garażowa na pewno nie jest kwalifikowana jako budynek.

Czy do budowy drewnianej wiaty garażowej wymagane jest pozwolenie na budowę?

Co do zasady nie jest wymagane. Należy jednak spełnić określone warunki. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, na wzniesienie wiaty o powierzchni, która nie przekracza 35 m², nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak zgłosić ten fakt do właściwego organu. Aby utworzyć na swojej posesji zadaszone miejsce na samochód, należy zgłosić chęć jej wzniesienia do starosty, albo – w miastach na prawach powiatu – do prezydenta miasta. Do spełnienia jest jeszcze jeden warunek, mianowicie łączna powierzchnia tego typu obiektów znajdujących się na posesji, nie może przekraczać 500 m².

Natomiast według art. 29 ust. 1 pkt 2c Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, wiata garażowa, której powierzchnia całkowita nie przekracza 50 m², jeśli ma być wzniesiona na działce, która przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe, lub na której znajduje się budynek mieszkalny. 

Tutaj też są pewne ograniczenia. Otóż, można postawić dwie wiaty garażowe o powierzchni do 50 m², na każde 1000 m² działki.

Kiedy konieczne jest zgłoszenie budowy wiaty garażowej?

pozwolenie na budowę dla wiaty garażowejTo, czy wiatę można postawić bez zgłoszenia, ze zgłoszeniem, albo trzeba będzie uzyskać pozwolenie na budowę, zależy od tego, czy zalicza się ją jako budowlę, czy jako obiekt małej architektury, co potwierdza wyrok NSA z dnia 20 października 2004 r. Zgłoszenia nie wymaga wiata garażowa, kwalifikowana jako obiekt małej architektury, jeśli ma być wzniesiona na prywatnej posesji. W przypadku wzniesienia wiaty poza prywatną działką, w miejscu publicznym, konieczne jest zgłoszenie tego właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, czyli staroście lub prezydentowi miasta. W sytuacji, kiedy celem jest budowa wiaty powyżej 50 m², lub wzniesienie kilku oddzielnych wiat garażowych, konieczne będzie wydanie pozwolenia na budowę.

W jakiej odległości od granicy posesji może być wzniesiona wiata?

Jeśli chodzi o granice działki, to przepisy tego nie regulują, gdyż wiata nie zalicza się do budynków. Istnieją jednak pewne ograniczenia, dotyczące odległości wiaty garażowej od drogi. Od drogi gminnej, drewniana wiata powinna być postawiona w odległości 6 metrów, a od drogi wojewódzkiej oraz powiatowej – 8 metrów. Od dróg krajowych należy ją sytuować w odległości 10 metrów, ekspresowych – 20 metrów, natomiast w przypadku autostrad odległość wynosi 30 metrów. Warto dodać, że drewniana wiata garażowa powinna być wybudowana w odległości 7 metrów od placów zabaw, a także sportowych boisk. Ponadto, wiata garażowa powinna być postawiona zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym danego terenu.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

0 0 votes
Ocena artykułu:

Poprzedni artykuł

Wędzarnia w ogrodzie – co warto o tym wiedzieć?

Następny artykuł

Wycinka drzew na własnej posesji w 2019 roku – co mówi prawo

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments